DVD - Replikering

Ved DVD replikering forståes massefremstilling af disc der er sprøjtestøbte efter en glasmaster.

Replikation består af 5 hovedprocesser:

  • Glasmastering
  • Galvano
  • Sprøjtestøbning
  • Labeltryk
  • Pakning

Glasmastering er den proces, hvor dine data eller din lyd/billede brændes - bit for bit - via laser over på en glasplade påført en fotoresist film. Denne proces stiller store krav til præcision samt et totalt støvfrit miljø, da informationerne på en DVD er mikroskopisk små.

Galvano er den proces hvor selve sprøjtestøbningsformen, kaldet stamperen, fremstilles. Dette sker via en galvanisk proces, hvor nikkel overføres til glasmasteren, og der dermed fremstilles en negativ kopi af selve glasmasteren. Denne nikkelform, stamperen, er så stærk, at den kan benyttes til selve sprøjtestøbningen.

Sprøjtestøbningen er den proces, hvor den fysiske DVD fremstilles. Hovedmaterialet i en DVD er polycarbonat. Denne smeltes og presses via højt tryk ind mod stamperen. Polycarbonaten afkøles, og DVD'en er hermed fremstillet, men består på nuværende tidspunkt kun af transparent polycarbonat med data. For at DVD'en skal kunne afspilles, skal der dannes et lag, som laserstrålen fra DVD afspilleren kan reflekteres i. Dette foregår ved en metalliseringsproces, hvor DVD'en pålægges et lag aluminium. Nu UV-lakeres aluminiumslaget, således at aluminiumet ikke kommer i forbindelse med luft. Slutteligt scannes samtlige DVD'er for evt. lak- og datafejl.

Labeltryk. Nu er DVD'en klar til afspilning, men skal dog først igennem labeltryk. Labeltryk er en fælles betegnelse for den tekst eller det billede, der skal tiltrykkes på CD'en. Ved replikering tilbyder Airplay to trykteknikker: Serigrafisk labeltryk eller Offset labeltryk. Begge trykteknikker er tryk med farve direkte på DVD'en. Det er motivet, der bestemmer teknikken, da begge former har sine fordele og ulemper.

Pakning er sidste proces, inden produktionen er færdig. Her håndteres CD/DVD samt diverse emballageløsninger til det endelige resultat. Også her tilbyder Airplay Sony DADC Denmark alt lige fra simple standard løsninger til specielt designede individuelle og komplekse løsninger.